sostenible

PER QUÈ SOSTENIBLE?

Envasem totes les nostres varietats en vidre. Un material reciclable i reutilitzable que, a més, no traspassa partícules perilloses al contingut. Amb l’objectiu de reduir al màxim l’empremta mediambiental, promovem la instal·lació a comerços de punts de servei a granel del nostre kombutxa. D’aquesta manera, els clients poden reomplir els envasos gairebé de manera infinita.

En aquest mateix sentit, el fet que els nostres kombutxes no necessitin refrigeració per al seu transport ni per a la seva conservació també va a favor seu. El producte és totalment estable a temperatura ambient. D’aquesta manera, l’estalvi energètic i mediambiental és indiscutible. Concretament, l’estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera és 180 vegades superior a les kombutxes que necessiten fred pern a la seva conservació durant la seva vida útil.

sostenible

LA NOSTRA
MISSIÓ

PER QUÈ
SOM
DIFERENTS
A LA RESTA?

ABOUT
US

PER QUÈ
ECOLÒGICA?