Els probiòtics són microorganismes vius extremadament beneficiosos per tots. Tot i que molta gent només els coneix en forma de suplements que venen a les botigues especialitzades i a farmàcies, es troben a molts aliments fermentats. En aquest grup s’hi inclouen el iogurt, el kèfir, el tempeh, el miso, el xucrut o el kombutxa.

De probiòtics n’existeixen centenars, i cadascun d’ells actua de manera diferent sobre els aliments, variant el grau d’impacte sobre la nostra salut.

Quan tot funciona bé, el nostre intestí està poblat per bacteris bons i dolents que cohabiten en pau. El paper dels bons, els probiòtics, és digerir el menjar, absorbir nutrients, alliberar el cos de toxines, netejar el sistema digestiu i activar la immunitat. Els dolents en la seva mesura justa no afecten el funcionament normal del funcionament d’aquest òrgan de l’aparell digestiu.

El kombutxa és el probiòtic amb una varietat bacterològica més elevada, apenes duu sucre, no està pasteuritzat i per tant conserva els bacteris vius.