No panic, please! Efectivament, el sucre de canya és un dels ingredients del nostre kombutxa. Per fer kombutxa, de fet, el sucre és absolutament imprescindible, ja que és l’aliment que utilitzen els llevats i els bacteris per fer possible la fermentació. No pateixis, al producte final el sucre només queda una mínima quantitat residual, el que els bacteris no han pogut menjar. En el cas dels nostres kombutxes, aquesta quantitat oscil·la entre els 0,1 i 1,8 grams per cada 100 mililitres.